ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานสำหรับ Kaset Bay (อาจแทนด้วยคำเหล่านี้ "เรา", "ของเรา", หรือ Kaset Bay)
  • ขอบเขตการใช้งาน Kaset Bay นั้นสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเท่านั้น หากเราพบการใช้งานผิดประเภท เราจะทำการลบบัญชีผู้ใช้และเวบไซต์ในทันมี.
  • เนื้อหาและรูปภาพ ถูกนำมาโดยผู้ใช้ และผู้ใช้เป็นเจ้าของ ในการใช้งานระบบ Kaset Bay นั้นผู้ใช้ได้ยืนยันโดยปริยายว่าเป็นเจ้าของเนื้อหาและรูปภาพโดยถูกต้อง และได้มาด้วยความสุจริต
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการให้ หรือไม่ให้บริการบุคคลใดก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2014 Kaset Bay. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด. | ข้อตกลงการใช้งาน | Theme by Start Bootstrap.